Arkivnycklarnas startsida

Den större bilden högst upp föreställer ett skogsplanteringslag i början av 1920-talet. Fotografiet är hämtat ur arkivet för Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län volym KI:2, Diverse fotografier 1920–1960 (Landsarkivet i Uppsala).

Kärlekstemats vinjettbild, som föreställer en korg med duvor och rosor, kommer från brevpappret till det kärleksbrev som presenteras i exemplet Kärleksbrev till rånaren Robert. Brevet finns i arkivet för Överståthållarämbetet, Polisärenden 1, Äldre Poliskammaren, volym E 4 A:12 (Stockholms Stadsarkiv).

Vinjettbilden till temat I unga år, föreställande skolbarn på folkskolan i Fagerdal, Jämtland, på 1930-talet, finns i Carl Norhedens familjearkiv (Landsarkivet i Östersund).

Mer om Arkivnycklar

De båda bilderna är detaljer ur fotografiet på planteringslaget från startsidan, ur Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län volym KI:2, Diverse fotografier 1920–1960 (Landsarkivet i Uppsala).

Startsidan för tema Kärlek

Den större bilden med duvorna kommer från brevpappret till det kärleksbrev som presenteras i exemplet Kärleksbrev till rånaren Robert. Brevet finns i arkivet för Överståthållarämbetet, Polisärenden 1, Äldre Poliskammaren, volym E 4 A:12 (Stockholms Stadsarkiv).

Bilderna till exemplen En förälskad bankdirektör, Osämja och otrohet, Den stora dårskapen och Skilda vägar är vykort ur Borgs arkiv, Enskilda personers papper 1832–1939 volym C:3 (Landsarkivet i Lund).

Bilden till exemplet Kärlek på flykt är ett fotografi av Ragna Fevik. Fotot finns i projektarkivet för "Karlstad i förändring", Ämbetsarkivet (Värmlandsarkiv).

Bilden till exemplet Kärleksbrev till rånaren Robert är ett fotografi av Robert Carlsson Thurgren som hämtats ur databasen "Frigivna straffarbetsfångar" som är tillgänglig i SVARs "Digitala forskarsal".

Bilden till exemplet Den övergivna hustrun är en detalj ur en teckning från omkring år 1800 i Heijkenskjöldska samlingen (Landsarkivet i Uppsala).

Bilden till exemplet Köpt kärlek är ett fotografi av Johanna Sofia Andersson, hämtat ur Poliskammaren i Göteborg, Kriminalpolisens arkiv, volym DX:2, Förbrytarealbum –1904 (Landsarkivet i Göteborg).

Bilden till exemplet Ett stormigt äktenskap är en detalj från en tryckt karta som förvaras på Landsarkivet i Härnösand.

Bilden till exemplet "Min kära dotter Maja" är en detalj ur det brev som presenteras i nämnda exempel. Brevet förvaras i Vaksala kyrkoarkiv volym HI:1, Bilagor till husförhörslängderna 1793–1915 (Landsarkivet i Uppsala).

Startsidan för tema I unga år

Den större bilden, från ett daghem som drevs av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, är hämtad ur arkivet för Fackskolan för huslig ekonomi volym K2:11 (Landsarkivet i Uppsala).

Bilden till exemplet Skogsliv finns i Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län volym K I:2 (Landsarkivet i Uppsala).

Bilden till exemplet Min framtid kommer från DVD:n "Karlstad i förändring" (Värmlandsarkiv).

Bilden till exemplet Krigets barn är en detalj ur ett fotografi av flickornas sovsal i ett barnhem i Denia 1938, hämtat ur Magnhild Olssons samling (Landsarkivet i Härnösand)

Bilden till exemplet Bullersam och framfusig är en detalj ur ett fotografi som föreställer mor och barn som återses efter kolonivistelsen på sommaren 1944. Foto: Tore Burnäs. Stockholms stadsmuseum, fotonummer SvD 34324. Fotot finns utlagt på Stockholmskällan.

Bilden till exemplet I skuggan av tbc är en detalj från ett fotografi av pojkarnas sovsal på Frimurarbarnhuset i Kristineberg (1886–1930), hämtat ur Föreningen Frimurarbarnen volym 9, Fotografier och teckningar 1886-1957. Diverse större kort och vyer från Kristineberg (Stockholms stadsarkiv).

Bilden till exemplet Med egna ord föreställer Ida Larsson och kommer från Ida Larssons familjearkiv volym 1 (Landsarkivet i Östersund).

Bilden till exemplet Tonåring på järnverket föreställer trådvalsverket på Domnarvets Järnverk 1909. Foto är hämtat ur Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museum.

Bilden till exemplet Slagsmål och överfall föreställer Köpenhamnsbåten vid kajen i Malmö. Den är ett vykort från 1911 som finns i Åke Jörlebys samling (Malmö stadsarkiv).

Bilden till exemplet En stöldliga på barnhuset är en detalj från en karta av Petrus Tilleaus 1733 (Stockholms stadsarkiv).

Bilden till exemplet Små änglar vände om är en detalj från en bild av uppståndelsen ur Gagnefs kyrkoarkiv volym F:3, Död- och begravningsbok 1744–1755 (Landsarkivet i Uppsala).

Startsidorna för enskilda exempel

På dessa sidor förekommer i några fall bilder utan referens. Samma bilder förekommer då i exemplet, och där med information om varifrån de är hämtade. Klicka dig bara in i exemplet och ta del av informationen där.

Ett särskilt tack...

logotype Stockholms stad logotype Stockholmskällan 

... till Stockholmskällan som generöst låtit oss använda bilder från framför allt Stockholms stadsmuseum!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Linda Oja