Tillbaka till träfflistan

Namn:

SALEM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1983-01-28

Kungl. Maj:t fastställelse:

1954-07-27

Vapenbeskrivning:

I fält av guld tre gröna murgröneblad, ordnade två och ett, samt därunder en av en vågskura bildad grön stam, belagd med en fisk av guld med röda fenor.

Historik:

Vapnet fastställdes för Salems kommun. Murgrönebladen syftar på ett botaniskt intressant bestånd av murgröna på Korpberget vilket redan Linné intresserade sig för. Fisken härstammar från Svartlösa härads sigill, känd i avtryck från 1571. Kommunen var under åren 1974 – 82 en del av Botkyrka kommun. Vid delningen 1983 återtog Salems kommun sitt gamla vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se