Tillbaka till träfflistan

Namn:

Dalarna

Kategori:

Landskap

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1925-04-30

Vapenbeskrivning:

I blått fält två korslagda dalpilar av guld med silverspetsar och mellan dessa en öppen krona av först nämnda metall.

Historik:

Dalarnas vapen bars på en fana i Gustav Vasas liktåg 1560. Motivet finns dock redan på ett sigill för Dalarna, sannolikt från 1525. På mynt, klippingar, slagna i Hedemora, finns motivet redan 1521. Dalpilar, till skillnad från "vanliga" pilar, saknar hullingar på pilspetsen och även utformningen i övrigt ger bättre genomslagskraft. Gustav Vasa lär personligen intressera sig för Dalarnas allmogebeväpning och föreslagit tekniska förbättringar av deras traditionella pil. På Dalarnas hembygdsföreningens initiativ blev dalavapnets fastställelse förnyad 1925 och exempelbilden korrekt utförd. Vapnet fastställdes i sin nuvarande form av Kungl. Maj:t 30 maj 1884.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.