Tillbaka till träfflistan

Namn:

BRÄCKE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Jämtlands län

Registrerad hos PRV:

1975-01-31

Kungl. Maj:t fastställelse:

1958-03-28

Vapenbeskrivning:

Sköld, två gånger delad av blått, bestrött med sexuddiga gyllene stjärnor, och av guld, vari en gående svart björn med röd tunga och röda klor, samt av rött, bildande en mur med fogar av guld.

Historik:

Bräckes vapen är baserat på ett hos pastorsämbetet bevarat sigill från omkring år 1800. Sigillbilden innehåller en på en stenbro gående björn med en strålande stjärna ovanför. Bräcke blev kommun 1863. 1952 gick Bräcke samman med Nyhem kommun under namnet Bräcke och 1958 fastställdes vapnet med nuvarande innehåll. Vid kommun- sammanslagningen 1974 behöll kommunen både namn och vapen oförändrade.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se