Tillbaka till träfflistan

Namn:

BERG

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Jämtlands län

Registrerad hos PRV:

1988-07-22

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I blått fält en från ett treberg av silver uppskjutande låga av guld, till höger åtföljd av en vänstervänd yxa och till vänster av en bössa, båda av silver.

Historik:

Bergs kommunvapen användes ursprungligen av Bergs kommun utan att vara registrerat. Efter kommunsammanslagningen 1971 övertog kommunen det gamla vapnet. Yxa och bössa symboliserar de gamla traditionella hantverksyrkena inom Bergs kommun - timmerman och bössmed. Elden påminner om vårdkasen som tändes på Hovebergstoppen om faran hotade.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se