Tillbaka till träfflistan

Namn:

ÖRNSKÖLDSVIK

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västernorrlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1972-05-19

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en av karvskura bildad blå stam och däröver en flygande svart örn med fötter och näbb av guld, hållande i dessa en blå sköld med Oskar II:s krönta namnschiffer av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Örnsköldsviks stad redan 1894-11-23 men vid nästa fastställelse 1972 moderniserades vapenbeskrivningen. Vapnet är talande d. v. s. det visar ortnamnet i bild. Staden har fått sitt namn efter landshövdingen friherre Per Abraham Örnsköld. I hans vapen finns en örn hållande en sköld vilket i stadsvapnet försågs med Oscar II:s monogram. Vågstammen visar på läge vid havet och syftar på efterleden ”vik”. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen vapnet.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se