Tillbaka till träfflistan

Namn:

ÖREBRO

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Örebro län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1915-07-30

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en till vänster seende svart örn med näbb och fötter röda, åtföljd till höger om huvudet av en sexuddig stjärna och till vänster om detta av en avtagande måne, båda blå.

Historik:

Vapnet fastställdes för Örebro stad. Vapnet bygger på Örebro stadssigill känt från 1331. Varför det finns örn i vapnet vet man inte, den är dock en ståtlig figur som ofta förekommer som vapenmotiv. Stjärna och måne är särskiljande tecken för att undvika sammanblandning med andra sigill med en örn. Månen brukar avbildas i heraldiken tilltagande för att t. ex. markera tillväxt. På Örebros vapen är den avtagande och, tillsammans med att örnen är vänstervänd, kan man misstänka missuppfattning av gravören. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se