Tillbaka till träfflistan

Namn:

ÄLVDALEN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Dalarnas län

Registrerad hos PRV:

1991-05-17

Kungl. Maj:t fastställelse:

1946-05-17

Vapenbeskrivning:

I fält av silver ett rött treberg, belagt med ett armborst av silver, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam, belagd med en lie av silver.

Historik:

Vapnet fastställdes för kommunen. Lien härstammar från 1600-tals sockensigill och syftar på myrjärnshantering och smide. Treberget uppmärksammar naturförhållanden samt porfyrbrytning i bergen och vågskuran Dalälven. Älvdalingarnas skicklighet som bågskyttar samt deras försvarsberedskap uppmärksammas av armborstet. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertogs vapnet av den nya kommunen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.