Tillbaka till träfflistan

Namn:

VÄXJÖ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Kronobergs län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1939-09-15

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver en naturfärgad bild av S:t Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i vänstra en kyrka, båda av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Växjö stad. Staden hade redan under medeltiden ett sigill med bilden av S:t Sigfrid. Enligt legenden hade S:t Sigfrid grundad kyrkan i Växjö. År 1342 erhöll orten av konung Magnus Eriksson stadsprivilegier i vilka nämndes att detta skedde ”Gud och S:t Sigfrid till heder”. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se