Tillbaka till träfflistan

Namn:

VAXHOLM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1988-07-22

Kungl. Maj:t fastställelse:

1944-07-15

Vapenbeskrivning:

Sköld kluven av rött och silver med en av en vågskura bildad stam av motsatta tinkturer samt i främre hälften framstäven av ett framkommande och på stammen seglande skepp av silver samt i bakre hälften ett på stammen stående rött fästningstorn.

Historik:

Vapnet fastställdes för Vaxholms stad. Gustav Vasa anlade 1549 på Vaxholmen en skans som senare ersattes med ett runt stentorn som är avbildat i stadens äldsta sigill från 1690. Det är detta torn, som på 1800-talet revs, som har tagits upp i vapnet. I sigillet kompletterades tornet med avbildning av fartyg. När vapnet skulle fastställas ville stadens fäder absolut ha kvar skeppet. 1974 lades Vaxholm och Österåker samman under namnet Vaxholm men vapnet var Österåkers. När 1983 kommunerna åter skildes åt med något ändrade inbördes gränser, övertog den nya kommunen sitt gamla vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se