Tillbaka till träfflistan

Namn:

VARBERG

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Hallands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1938-12-16

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en från ett grönt treberg uppväxande grön ek, åtföljd till höger av ett på berget stående, rött torn med huv, till vänster av en likaledes på berget stående upprest, röd bock med beväring av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Varbergs stad. Vapnet går tillbaka på stadens sigill från 1536. Tornet erinrar om Varbergs slott. Eken syftar på på Getterön, under medeltiden bevuxen med rik lövskog där föregångsstaden till Varberg, Getakärr, var belägen. Geten har också varit ett vanligt husdjur i bygden. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se