Tillbaka till träfflistan

Namn:

VANSBRO

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Dalarnas län

Registrerad hos PRV:

1986-02-21

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I blått fält en yxa och ett svärd i kors, i övre korsvinkeln åtföljda av ett järnmärke, allt av guld.

Historik:

Vapnet är nykomponerat för kommunen som bildades 1971 genom sammanslagning av tre kommuner, vilka alla hade vapen. Järnmärket kommer från Järnas vapen och syftar på näringsliv och kommunnamnet. Yxan kommer från Nås vapen, där den härstammar från tingslagets sigill från 1631, och syftar på skogsbruk. Svärdet är från Äppelbos vapen och uppmärksammar orten som gammal soldatbygd från indelningsverkets tid.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se