Tillbaka till träfflistan

Namn:

UPPSALA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Uppsala län

Registrerad hos PRV:

1986-01-10

Kungl. Maj:t fastställelse:

1943-12-03

Vapenbeskrivning:

I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon i gult med svart kontur och med röd beväring, därest dylik skall användas.

Historik:

Vapnet fastställdes för Uppsala stad. Staden hade fram till ca 1700 använd en kyrkobyggnad i sitt sigill. Den nuvarande vapenbilden återgår på två sigillstampar i silver med lejonmotiv som tillverkades 1732, tillsynes utan stadens uppdrag, av guldsmeden Jonas Silfverling. Symboliken bakom lejonen är obekant. På 1800-talet insattes lejonet i sköld för att 1943 fastställas som vapenbild med följande blasonering: I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld med röd beväring, därest dylik skall användas. Vid stadens 700-års jubileum omregistrerades vapnet, då försett med den oheraldiska svarta konturen. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se