Tillbaka till träfflistan

Namn:

UPPLANDS-VÄSBY

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1961-12-08

Vapenbeskrivning:

I blått fält en med kors krönt kyrka av silver,visande en med blått spetsbågsfönster försedd gavel samt sakristia och vapenhus, och däröver en ginstam av silver belagd med tre blå kuggkransar.

Historik:

Vapnet är nykomponerat för kommunen som bildades 1952 genom sammanslagning av flera smärre enheter. Hammarby kyrka är förebild till kyrkan i vapnet och kugghjulen syftar på den moderna industriorten.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se