Tillbaka till träfflistan

Namn:

UPPLANDS-BRO

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1983-11-25

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I rött fält en hornprydd man hållande med höger hand ett svärd om skidan och med vänster hand två korslagda stavar, allt av guld.

Historik:

Vapnet är nykomponerat för kommunen som bildades 1952 genom sammanslagning av flera smärre enheter. Vapenbilden visar ett arkeologiskt fynd på ett gravfält i Ekhammar i Kungsängen 1968. Man påträffade ett par ca 3 cm höga människofigurer i brons. Den ena föreställer en man med varghuvudsmask och den andra, som valdes som vapenbild, en krigare. Fynden dateras till slutet av vikingatiden och likartade figurer hittades även på andra håll. Vapnet uppmärksammarkommunen som en urgammal kulturbygd.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se