Tillbaka till träfflistan

Namn:

UDDEVALLA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1942-09-05

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en grön ek med ollon av guld mellan två gröna granar.

Historik:

Vapnet fastställdes för Uddevalla stad. Uddevallas äldsta sigill känt från 1518 har endast stadens begynnelsebokstav ”O” – Oddevall som sigillbild. Motivet med tre träd förekommer i ett sigill från 1622 dock oklart vilka träd som avsetts. En utredning i samband med vapnets fastställelse fann att det mellersta trädet i sigillet är större och kraftigare och tolkades därmed som en ek som försågs med ollon för undvikande av vidare missförstånd. Övriga träd tolkades som granar. Eken var riklig förekommande och av stor betydelse i Bohuslän på 1600-talet. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se