Tillbaka till träfflistan

Namn:

TROSA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Södermanlands län

Registrerad hos PRV:

1992-01-17

Kungl. Maj:t fastställelse:

1934-05-31

Vapenbeskrivning:

I blått fält en roddbåt med två par åror av guld och däröver en bildad måne av silver.

Historik:

Vapnet fastställdes för Trosa stad. I privilegiebrevet från 1611 tilldelades staden som sigillbild ”en bått med tuu paar åhror” men redan i det första sigillet finns månen med. Roddbåten syftar på fiske, i synnerhet strömmingsfiske. Staden fick i sina privilegier rätt till fiske i skärgården mellan Oxelösund och Södertälje. Trosa var stad redan under medeltiden och hade ett sigill redan då vilket omnämns 1383 men inget avtryck är bevarat och sigillets innehåll är okänt. Vid kommunsammanslagningen 1992 övertog kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se