Tillbaka till träfflistan

Namn:

TJÖRN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1979-02-16

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I av blått och silver ginstyckad sköld en ginbalksvis ställd störtad hummer i motsatta tinkturer.

Historik:

Tjörns kommunvapen utgår från Tjörn häradssigill från 1664 som visar en hummer, syftande på traktens viktiga hummerfiske. Hummern avbildas störtad för att bättre fylla ut sköldytan med sin karakteristiska större ena klo. Kommunen bildades 1952 genom sammanslagning av häradets samtliga socknar och när vapenfrågan väcktes, var häradssigillet den självklara utgångspunkten.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se