Tillbaka till träfflistan

Namn:

TIMRÅ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västernorrlands län

Registrerad hos PRV:

1986-02-28

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I fält av guld två röda tallar uppväxande från en av vågskuror bildad, sänkt blå bjälke.

Historik:

Timrå köping antog 1955 ett vapen: ”I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver två bjälkvis ordnade röda tallar”. Detta vapen var inspirerat av Timrå sockensigill från 1700-talet som visade ett landskap med sju tallar över en ström. Vid kommunsammanläggningen 1971 antog den nybildade kommunen ett nytt vapen som utgick från köpingens vapen men skölden blev av guld, för att erinra om Hässjös vapen, och stammen blev till en ström. Strömmen står för Indalsälven och talarna, timmer, anspelar på ortnamnet.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se