Tillbaka till träfflistan

Namn:

TIDAHOLM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1974-08-23

Kungl. Maj:t fastställelse:

1910-07-15

Vapenbeskrivning:

En sköld av silfver, däruti ett blått eldsprutande berg, häröfver en blå chef med en uggla emellan tvenne kugghjul, allt av silfver.

Historik:

Vapnet fastställdes för Tidaholms stad. Ugglan härstammar från ätten von Essens vapen. Hans Henrik von Essen hade stor betydelse för ortens framväxt, inte minst tack vare hans tändsticksfabrik Vulcan, som det eldsprutande berget i vapnet syftar på. Kugghjulen uppmärksammar den övriga industrin på orten. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se