Tillbaka till träfflistan

Namn:

TIBRO

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1990-10-26

Kungl. Maj:t fastställelse:

1950-05-26

Vapenbeskrivning:

I rött fält en likbent vinkelhake med spetsen uppåt och därunder en stolpvis ställd timmeryxa, båda av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Tibro köping. Vinkelhaken syftar på småindustrin, huvudsakligen möbeltillverkning. Yxan är hämtad från Kåkinds härads sigill, tidigast känt från 1568, och uppmärksammar skogs- och trähantering i äldre tider. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se