Tillbaka till träfflistan

Namn:

TANUM

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1986-03-21

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

Av guld och rött delad sköld, i övre fältet hällristning en plöjande man med två oxar, allt rött, i nedre fältet hällristning ett skepp av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Tanums kommun. Trakten är rik på hällristningar men trots dessas oheraldiska natur valdes två, representerande jordbruk och sjöfart-fiske. Tinkturerna erinrar om att trakten intill 1658 (freden i Roskilde) tillhörde Norge. Kommunen bildades 1971 genom sammanslagning.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se