Tillbaka till träfflistan

Namn:

SÖDERTÄLJE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1983-01-14

Kungl. Maj:t fastställelse:

1935-01-25

Vapenbeskrivning:

I blått fält en bild av Sancta Ragnhild med klädnad av silver, krona, gloria och stav av guld samt ett rött grekiskt kors på bröstet.

Historik:

Vapnet fastställdes för Södertälje stad. Vapenbilden återgår på stadens sigill, känt från 1628. Sigillet innehöll utom själva helgonbilden även initialerna SR. Bilden tolkades som S:ta Ragnhild, kung Inge den yngres gemål omkring år 1100 som enligt sägnen skall ha företagit pilgrimsresor och blivit begravd i Tälje, vilket staden kallades fram till att Norrtälje blev stad 1622. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se