Tillbaka till träfflistan

Namn:

SMEDJEBACKEN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Dalarnas län

Registrerad hos PRV:

1980-09-19

Kungl. Maj:t fastställelse:

1947-02-14

Vapenbeskrivning:

Sköld delad, övre fältet silver, vari en röd tvåmastad segelbåt med seglen tillsatta, undre fältet rött, vari tre kugghjul av silver, ordnade två och ett.

Historik:

Vapnet fastställdes för Smedjebackens köping. Vapnet visar ett seglande tvåmastat fartyg, en s. k. schas, som uppmärksammar Smedjebacken som en viktig lastageplats på, den då så viktiga handels- och fraktleden, Strömsholms kanal. Kugghjulen symboliserar industri och järnbearbetning. Vid kommunsammanslagningen 1974 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se