Tillbaka till träfflistan

Namn:

SKÖVDE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

2000-12-15

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I rött fält en stående med gloria försedd S:ta Elinsbild, hållande i högra handen ett störtat svärd samt i den vänstra en bok belagd med ett avhugget finger, allt av silver.

Historik:

Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t 1939-01-12 men då med en baldakin och i stammen med en mindre sköld visande i guldfält ett rött hjärta. Före år 2001, då staden skulle fylla 600 år, önskade sig kommunen ett förenkling av vapnet för vilket ändamål anlitades Morot, en lokal designbyrå. Efter flera omarbetningar av förslaget godkände Riksarkivet den nya bilden. S:ta Elin (S:ta Helena) var, enligt en legend från 1200-talet, en from änka som bidrog till uppförandet av Skövdes första kyrka, som även helgats åt henne, sedan hon mördats och blivit stadens skyddshelgon. S:ta Elin avbildas i stadens äldsta sigill känd i avtryck från 1591.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se