Tillbaka till träfflistan

Namn:

SJÖBO

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1975-12-12

Kungl. Maj:t fastställelse:

1969-06-13

Vapenbeskrivning:

I fält av guld ett avslitet svart björnhuvud med tunga och tänder röda och däröver en svart ginstam, belagd med en krona av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Sjöbo köping och utgör en omtolkning av bilden på Färs härads sigill från 1478 där ett gående björn bär en sköld men en öppen krona på ryggen. Björnar förekom i trakten på 1600-talet och måhända finns en förklaring av vapenbilden i en saga förmedlad av den medeltida krönikören Saxo Grammaticus. Enligt denna saga skulle den ”skånske konungen” Skjold som ung prins visat ett ovanligt hjältemod vid björnjakt. Skölden skulle då symbolisera Sköldungaätten och kronan prinsen. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se