Tillbaka till träfflistan

Namn:

SALA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västmanlands län

Registrerad hos PRV:

1975-01-31

Kungl. Maj:t fastställelse:

1948-05-28

Vapenbeskrivning:

I blått fält en bergsmansslägga och ett bergjärn i kors och däröver en tilltagande måne, allt av silver.

Historik:

Vapnet fastställdes för Sala stad. I Salas privilegiebrev från 1624 saknas uppgift om stadens märke men stadens äldsta kända sigill från 1631 innehåller en sköld med två korslagda verktyg. På ett senare sigill från 1700 utökades vapnet med en avtagande måne. Senare ändrades månen till tilltagande. Bergverktygen symboliserar gruvdriften. Månen är det metallurgiska tecknet för silver. Vapenbilden syftar på den för riket viktiga Sala silvergruva. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se