Tillbaka till träfflistan

Namn:

ROBERTSFORS

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västerbottens län

Registrerad hos PRV:

1980-09-19

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en stående svart trast med näbb, tunga och öga i rött samt däröver en svart ginstam, belagd med två plogbillar av guld.

Historik:

Vapnet skapades för kommunen som fick sitt namn efter huvudorten – ett brukssamhälle som på 1700-talet uppkallades efter grosshandlaren Robert Finlay. Vapnet fastställdes 1945 för Bygdeå men då med en tjäder. I sockensigillet, känt från 1590-talet, finns en fågel avbildad och den tolkades felaktigt som en tjäder. Att det skulle ha varit en trast vittnar inte bara sigillbilden om, utan även gammalt sockenöknamn ”bygdetrastar”. Plogbillarna syftar på jordbruket. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertogs vapnet av den nya kommunen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se