Tillbaka till träfflistan

Namn:

RAGUNDA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Jämtlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1973-08-30

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en av vågskura bildad stam, fyra gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver två framkommande, uppåtriktade röda blixtar i kors, överlagda med en blå tall.

Historik:

Vapnet fastställdes 1958 för Fors landskommun. Vid kommunsammanslagningen 1974 valdes Ragundas namn men Fors vapen eftersom det återgav på bästa sätt den nya kommunens struktur. Tallen i vapnet syftar på skogsbruket medan vågskurorna och blixtarna symboliserar kraften som utvinns ur Indalsälven.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se