Tillbaka till träfflistan

Namn:

OVANÅKER

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Gävleborgs län

Registrerad hos PRV:

1987-10-16

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I rött fält en sångsvan av silver med näbb av guld, simmande över en av vågskuror bildad sänkt bjälke och ovan till vänster åtföljd av en öppen krona, båda av guld.

Historik:

Ovanåker antog 1956 ett vapen med en sångsvan med krona om halsen. När kommunen ville senare registrera vapnet uppmärksammades att samma vapen förs av Stormarn, en del av Holstein och vapnet ändrades till nuvarande utseende. Svanen finns i Ovanåkers sockensigill från 1600-talet – sångsvanar rastar gärna på sjöarna i trakten. Vid kommunsammanläggningen 1967 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se