Tillbaka till träfflistan

Namn:

MOTALA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Östergötlands län

Registrerad hos PRV:

1984-07-27

Kungl. Maj:t fastställelse:

1949-05-20

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en blå balk, åtföljd ovanför av två emot varandra vända nedåtriktade svarta örnvingar, vilka upptill utformats som markattehuvuden, och nedanför av en fyrbladig röd propeller.

Historik:

Vapnet fastställdes för Motala stad. Motalas äldsta vapen fastställdes 1881 av Oscar II, samma år som staden fick stadsrättigheter. Vid 1949 års fastställelse reviderades vapnet något och fick då dagens utseende. Vid kommunsammanläggningen 1974 fram till 1982 tillhörde också Vadstena till Motala kommun och vapnet hade då varit ur bruk. Försök gjordes att skapa ett gemensamt vapen men av detta blev intet. Under tiden användes en symbol bestående av bokstaven M över vågor. Den blå balken i vapnet symboliserar Göta kanal byggd av Baltzar von Platen vars grevevapen bidrog med vingarna avslutade med markattehuvuden. Propellern syftar på skeppsbyggeri i Motala verkstad.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se