Tillbaka till träfflistan

Namn:

MELLERUD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1963-05-17

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en blå stolpe, belagd med en liljekonvaljstängel av silver och åtföljd av två utåtriktade blå stridsyxor.

Historik:

Vapnet fastställdes för Melleruds köping. Liljekonvaljstängel är hämtad från vapnet för adliga ätten Stake, utdöd på 1600-talet, som hade stor betydelse för ortens utveckling. Yxorna syftar på S:t Olof som var sockenkyrkans skyddspatron. I medeltida sigillet från Nordals härad, som ingår i kommunen, finns S:t Olof avbildad hållande en yxa. Vid kommunsammanläggningen 1969 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se