Tillbaka till träfflistan

Namn:

MARKARYD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Kronobergs län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1972-04-26

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en dansande blå trana med röd hjässa och däröver en blå ginstam belagd med två posthorn av guld.

Historik:

Vapnet är framtaget för kommunen som bildades 1971 genom sammanläggning av Markaryds och Traryds köpingar. Båda köpingarna hade vapen vars innehåll återspeglas i det nya kommunvapnet. Ur Markaryds köpings vapen togs posthornen som syftar på ortens betydelse som gränspoststation mellan Sverige och Danmark innan Skåne kom under den svenska kronan. Ur Traryds köpings vapen togs tranan som anknyter till köpingens ortnamn. Vapentinkturerna är ur Markaryds köpings vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se