Tillbaka till träfflistan

Namn:

MARIESTAD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1976-07-16

Kungl. Maj:t fastställelse:

1934-11-02

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande röd tjur.

Historik:

Vapnets motiv är hämtat ur stadens sigill från 1583. En sägen säger att stadens grundare, hertig Karl - senare Karl IX, har genom ett fönster fått syn på en tjur, som på den motsatta stranden steg upp ur floden, just när han övervägde stadens vapen. Mera sannolikt är att tjuren är en förkortning av Dalslands vapen. Boskapsskötsel bedrevs i trakten. Ginbalken markerar Tidan. Vid kommunsammanläggningen 1971 behöll den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se