Tillbaka till träfflistan

Namn:

MALÅ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västerbottens län

Registrerad hos PRV:

1984-12-07

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I rött fält en av en vågskura bildad stam och däröver två korslagda yxor, allt av silver.

Historik:

Vapnet har utarbetats av Svenska kommunalheraldiska institutet och antagits av Malå kommunfullmäktige 1962. 1974 – 1982 ingick Malå i Norsjö kommun. Vid kommunsammanläggningen 1983 har den nya kommunen återtagit det gamla vapnet. Yxorna syftar på skogsbruket, vågskuran på Malån och den röda färgen på kopparfyndigheter.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se