Tillbaka till träfflistan

Namn:

LYSEKIL

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1905-05-25

Vapenbeskrivning:

I fält av silver två stolpvis ställda blå fiskar med ryggarna mot varandra och däröver en blå ginstam, belagd med tre sexuddiga stjärnor av silver.

Historik:

Vapnet fastställdes för Lysekils stad. Fiskarna syftar på fiske och fiskindustri och motivet – två fiskar – återfinns i Stångenäs häradssigill. En stjärna lär ha enligt traditionen funnits i ett, vid vapenfaställelsen bortkommet, sigill. Eventuellt kan stjärnorna vara hämtade från amiralen Olof Strömstiernas vapen, där bl.a. en stjärna och en fisk ingår. Han var en adlad fiskarson och hade stor betydelse för orten på 1720-talet. En kort tid hade Lysekils köping ett vapen med en gyllene delfin i blått fält. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se