Tillbaka till träfflistan

Namn:

LULEÅ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Norrbottens län

Registrerad hos PRV:

1974-09-06

Kungl. Maj:t fastställelse:

1942-12-11

Vapenbeskrivning:

I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra störtad.

Historik:

Vapnet fastställdes för Luleå stad. Luleås sockenkyrka är helgad åt aposteln Petrus och sockensigillet, känt från 1500-talet, hade Petrus attribut - en nyckel - i sitt sigill. I Luleås privilegiebrev från 1621 står att staden skall föra ”twå nyklar, den ene upåth och den andre nedhföre wände”. Tolkningen borde vara två vågrätt ställda nycklar men redan från början förde staden nycklarna korslagda och med axen åt heraldiskt höger. Kompositionen ansågs vid fastställesen vara av hävd och behölls av staden. Vid kommunsammanläggningen 1969 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se