Tillbaka till träfflistan

Namn:

LILLA EDET

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1979-06-21

Kungl. Maj:t fastställelse:

1953-06-30

Vapenbeskrivning:

I fält av guld från en av vågskura bildad stam av silver uppskjutande svart krenelerad portbyggnad med krenelerade, på snedsträvor vilande skyttegångar och med två krenelerade torn, vartdera avslutat med en kupol, krönt med en lilja.

Historik:

Vapnet fastställdes för Lödöse kommun och utgår från Lödöses medeltida sigill, tidigast känt i avtryck 1411. Vapnet erinrar om den tid då Lödösehus var residens för hertig Erik Magnusson. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen Lödöses kommunvapen som uppmärksammar det största historiska minnesmärket inom den nybildade kommunens gränser.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se