Tillbaka till träfflistan

Namn:

LANDSKRONA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1953-10-09

Vapenbeskrivning:

Sköld: kvadrerad: I. i blått fält en kunglig krona av guld; II. i fält av silver ett rött krönt lejon, hållande i högra framtassen ett rött svärd och i den vänstra en grön palmkvist; III. i fält av silver ett åt vänster mellan två röda pelare seglande rött skepp på en av en vågskura bildad stam, fyra gånger av vågskuror delad av blått och silver; IV. i blått fält ett ymnighetshorn av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Landskrona stad. Staden grundades 1413 av Erik av Pommern och hade i sitt sigill en öppen krona. Efter att Landskrona kommit i svensk besittning fick staden det nuvarande vapen genom ett kungligt brev från 1663 undertecknat av änkedrottningen Hedvig Eleonora. Kunglig krona i första fältet vittnar om statsmaktens särskilda intresse för staden, medan lejonet i andra fältet symboliserar vilja till försvar och fredsönskan; skeppet, i tredje fältet, poängterar sjöfarten och den goda naturliga hamnen som resulterar i stadens blomstring och rikedom såsom fjärde fältet visar. Fortsättning på den kompletta vapenbeskrivningen lyder: Skölden är krönt med en öppen krona av guld, prydd med pärlor och ädla stenar. Sköldhållare: till höger Prudentia av silver, hållande i högra handen en orm och i den vänstra en spegel, båda av guld; till vänster Justitia av silver med ögonbindel av guld, hållande i högra handen ett svärd och i den vänstra en våg, båda av guld. Vapnet är unikt i Sverige genom sina sköldhållare - Prudentia och Justitia - samt att det är försett med en öppen krona. Av allt att döma skulle vapnet inge hopp för den svårt krigshärjade Landskrona. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se