Tillbaka till träfflistan

Namn:

KINDA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Östergötlands län

Registrerad hos PRV:

1975-08-29

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I rött fält inom en bård av silver ett korsat kors av samma metall, vars samtliga armar sluta i två utböjda spetsar.

Historik:

Vapnet bygger på Kinda häradssigill känt sedan 1568. Kinda härads vapen blev fastställt 1950. Vid kommunsammanläggningen 1974 ville den nya kommunen överta vapnet men på Statens heraldiska nämnds inrådan försågs vapnet med en bård som en markering att häradets och kommunens gränser inte helt överensstämde.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se