Tillbaka till träfflistan

Namn:

HÖGANÄS

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Skåne län

Registrerad hos PRV:

1979-09-07

Kungl. Maj:t fastställelse:

1937-01-29

Vapenbeskrivning:

I silver två stolpvis ställda svarta facklor med röd låga, överlagda med ett rött ankare.

Historik:

Vapnet fastställdes för Höganäs stad med den skillnaden att även facklorna var röda. Ankaret kännetecknar traktens stenkolsbolag som sedan 1880-talet använde ankaret som kännetecken. Ankaret hade sitt ursprung i karttecknet för det forna fiskeläget. Facklorna symboliserar gruvverksamheten. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen men ändrade facklornas färg till svart för att vapenbilden skulle uppnå större tydlighet.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se