Tillbaka till träfflistan

Namn:

HÄLLEFORS

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Örebro län

Registrerad hos PRV:

1942-09-05

Kungl. Maj:t fastställelse:

1950-12-15

Vapenbeskrivning:

I fält av silver ett blått, brinnande treberg med röd låga; berget, belagt med en av vågskuror bildad stolpe av silver, är åtföljt till höger av en uppgående måne och till vänster av ett järnmärke, allt blått.

Historik:

Hällefors socken beslöt omkring 1940 att skaffa vapen och flagga. Vapnet bygger på Hällefors bergslags sigill från 1685 med tillägg av symbolen för järn. Vapnet övertogs 1950 av Hällefors köping och 1967 av Hällefors kommun. Brinnande treberg betecknar gruvdrift. Månskäran, betecknande silver, uppmärksammar silververk vid Hällforsen i Svartälven. Silverhanteringen avslutades på 1870-talet men innan dess, under 1700-talet, startades järntillverkning i Hälleforsverket, vilket järnmärket erinrar om.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se