Tillbaka till träfflistan

Namn:

HUDIKSVALL

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Gävleborgs län

Registrerad hos PRV:

2007-04-13

Kungl. Maj:t fastställelse:

1939-05-05

Vapenbeskrivning:

I rött fält tre avhuggna bockhuvuden av silver, ordnade 2 och 1.

Historik:

Vapnet fastställdes för Hudiksvalls stad. Motivet är hämtat från landskapets vapen. Dess bock har förkortats till bockhuvud och trefaldigats. Inget vapen är omnämnt i i privilegiebreven men bilden finns redan på ett sigillavtryck från 1582. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen. Vapnet blev registrerat hos PRV 1974-01-11. År 2006 bestämde sig kommunen för att förenkla sitt vapen genom att ta bort den tidigare blåa beväringen och registrera vapnet på nytt hos PRV.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se