Tillbaka till träfflistan

Namn:

HUDDINGE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Stockholms län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1947-11-28

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga.

Historik:

Huddinges vapenbild är inspirerad av vårdkasen, ett forntida varningssystem, som lär ha stått på Vikingaberget i Vårby. Även ortnamnet Huddinge skall ha, enligt ortnamnsforskarna, sin upprinnelse i benämningen av dem som bodde på udden i ”vårdbyn” – ”uddingarna”. Genom ändringarna i kommungränsdragningen hör dock stor del av Vårby med Vikingaberget i dag till Stockholms kommun.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se