Tillbaka till träfflistan

Namn:

HERRLJUNGA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västra Götalands län

Registrerad hos PRV:

1975-12-12

Kungl. Maj:t fastställelse:

-

Vapenbeskrivning:

I blått fält ett av kavlar bildat genomgående kors av silver, åtföljt i övre högra och i nedre vänstra fältet av en sädeskärve och i övre vänstra och i nedre högra fältet av en gås, allt av guld.

Historik:

Vapnet utgår från Herrljunga köpings vapen från 1956 som hade sädeskärvar i alla fyra fälten. Kärvarna har sitt ursprung i Kullings härads sigill, känt från 1756. Vid kommunsammanläggningen 1974, då Gäsene kommun införlivades, kombinerade den nya kommunen vapnet med gåsen som sedan 1500-talet varit Gäsene härads symbol. Korset illustrerar ortens betydelse som järnvägsknut.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se