Tillbaka till träfflistan

Namn:

HAMMARÖ

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Värmlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1952-12-19

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en av karvskuror bildad blå bjälke, belagd med en stock av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Hammarö köping och motivet är hämtat från Karlstads tingslags äldsta sigill, som är känt från 1640-talet. Sigillets motiv är en ström som syftar på Klarälven. I Hammarö kommuns fall, vilken för övrigt består enbart av öar i Vänern, ger strömmen anknytning bakåt i tiden. Stocken syftar på timmerflottning och sågverksindustrin. Vid kommunombildningen 1971 övertog den nya kommunen köpingens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se