Tillbaka till träfflistan

Namn:

GÄVLE

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Gävleborgs län

Registrerad hos PRV:

1974-05-03

Kungl. Maj:t fastställelse:

1941-04-25

Vapenbeskrivning:

I blått fält en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två och nedanför av ett ankare av guld.

Historik:

Vapnet fastställdes för Gävle stad. Tidigare använde staden sedan 1500-talet ett G inom sköld men den symbolen var aldrig fastställd. Det nuvarande vapnet togs fram efter att riksheraldikern inte godkände G inom sköld när jagaren Gävle skulle förses med stadens vapen. Vid kommunsammanläggningen 1971 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se