Tillbaka till träfflistan

Namn:

FILIPSTAD

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Värmlands län

Registrerad hos PRV:

1975-04-04

Kungl. Maj:t fastställelse:

1945-03-09

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en riddare, klädd i blå rustning med uppfält visir och med naturfärgat ansikte samt sittande på en gående röd häst med beväring och mundering av guld.

Historik:

Filipstad grundades 1611 under Karl IX:s tid. Staden fick sitt namn efter hans yngre son, Värmlands hertig Karl Filip. Vapenbilden är tagen från det äldsta kända sigillet från 1634 och man har ansett att den föreställer den unge hertigen. Vid kommunsammanslagningen 1971 övertog kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se