Tillbaka till träfflistan

Namn:

FALUN

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Dalarnas län

Registrerad hos PRV:

1988-01-29

Kungl. Maj:t fastställelse:

1932-05-13

Vapenbeskrivning:

I fält av guld en uppskjutande från kant till kant gående krenelerad mur och däröver tre bjälkvis ordnade kopparsymboler, allt rött.

Historik:

Faluns vapen är baserat på ett sigill känt från 1641. Sigillet visar ett brinnande berg med ett kopparmärke och därunder en ström och en naturalistisk avbildad stad. Vapnet fastställdes 1932 för Falun stad och då symboliseras staden av en krenelerad mur och malmbrytningen markeras med kopparsymboler. Vid kommunsammanslagningen övertog den nybildade kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se