Tillbaka till träfflistan

Namn:

FAGERSTA

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västmanlands län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1947-12-05

Vapenbeskrivning:

Sköld: styckad av silver, vari ett blått järnmärke,och blått, vari en lilja av silver, och däröver en av en vågskura bildad, blå ginstam belagd med ett bevingat hjul av silver.

Historik:

Fagerstas kommunvapen grundar sig på vapnet från 1941 för Fagersta bruk. 1944 blev Fagersta stad och då tillfogades ginstammen med det bevingade hjulet som syftar på järnvägens betydelse för orten. Vågskuran syftar på Strömsholms kanal. Vid kommunsammanläggningen 1967 behöll den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Creative CommonsDenna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige.

 

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se